Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Autoklinikka-yhtiöt Oy, Nilsaksentie 1, 01510 Vantaa, , 020 7737 437.

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja Sankari Liikenteessä -kampanjan toteuttamiseksi. Kampanjaan osallistuvien henkilöiden tietoja käsitellään osallistujien suostumuksen perusteella. Osallistujat voivat peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen . Lisäksi käsittelemme oikeutettuun etuun perustuen osallistujien meille luovuttamia auttajien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseen ja auttajien palkitsemisen mahdollistamiseksi.

Tilastoimme ja mittaamme tämän verkkosivuston käyttöä. Tilastointi sisältyy Autoklinikan oikeutettuun etuun harjoittaa ja kehittää liiketoimintaansa. Verkkosivuston tilastoinnissa käsittelemiemme tietojen avulla pystymme analysoimaan ja tätä kautta kehittämään liiketoimintaamme sekä parantamaan palvelutasoamme.

Autoklinikka käsittelee henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin perustuen. Käsittelytoimet on kuvattu Autoklinikan yleisessä tietosuojaselosteessa.

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

Käsiteltävät henkilötiedot:

  • Yksilöinti- ja yhteystiedot
  • Asuinkunta
  • Tapahtumaa koskevat tiedot
  • Tarinassa mainittua auttajaa koskevat muut henkilötiedot
  • Sähköiset tunnistetiedot ja tiedot verkkopalvelun käytöstä

Kampanjaan osallistuvien henkilötietoja säilytetään kampanjan ajan, jonka jälkeen ne poistetaan ellei lakisääteinen velvoite toisin edellytä. Muilta osin noudatetaan Autoklinikan yleisen tietosuojaselosteen mukaisia säilytysaikoja.

Henkilötietojen vastaanottajia ovat Autoklinikan kampanjan järjestämiseen osallistuva henkilöstö, yhteistyökumppanit, kampanjan raati sekä osallistujien mahdolliset auttajat. Kampanjaan osallistuneiden henkilöiden tarinoita julkaistaan kampanjan markkinointi- ja viestintämateriaaleissa kuten tiedotteissa, radiossa, Autoklinikan www-sivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Verkkosivustoon liittyvien tietojen vastaanottajia ovat teknisiä palveluita tarjoavat henkilötietojen käsittelijät sekä analytiikkapalvelua tarjoava Google. Tietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy kampanjaa varten luovuttamiinsa henkilötietoihin, oikeus tietojensa oikaisemiseen ja poistamiseen, oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisätiedot oikeuksista ja niiden käytöstä on kuvattu Autoklinikan yleiseen tietosuoja-selosteeseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat sivuston käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet voivat sisältää käyttäjään liittyviä tunnisteita tai sivuston käyttöön liittyviä asetuksia. Tämä sivusto käyttää evästeitä sivun teknisen toiminnallisuuden toteuttamiseen sekä sivuston liikenteen seuraamiseen Google Analytics -palvelua käyttäen.

Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista, mutta tällöin joidenkin sivustojen toiminnallisuus saattaa kärsiä.